Blog – cesta k sobě

KNIHA ŽIVOTA

Od svého narození až do posledního výdechu,každý z nás píše osobitou a jedinečnou knihu života.

Čisté stránky nového života zaplňujeme postupně svými myšlenkami,slovy,činy,vytváříme si vlastní budoucnost,jakož i ovlivňujeme bytí všeho živého na Zemi.

Příjemně se čte v pěkně vázané,pečlivě graficky i obsahově zpracované knize,která je doplněna laskavými, srdce rozehřívajícími ilustracemi.

Každý kaz,mluvnická chyba či obsahová kaňka kazí její obraz a snižuje z ní vycházející teplo,či dokonce jasnou záři.

Nechť se na vás v dobrém vzpomíná, nejenom,až jednou opustíme tento svět.Již nyní budeme čistým vzorem a vhodným příkladem druhým lidem.

Pro křesťany je knihou knih bible.Zaplňme stránky své knihy života stejným obsahem jako má ona – mravní čistotou,skromností,pokorou,upřímnou pomocí ostatním lidem a všeobímající láskou.

Přibližně se základu z něhož jsme vyšli a který ustavičně hledáme.

Ze štěrbiny mezi rty nechť nám ustavičně vychází předsevzetí

CHCI JÍT BLÍŽ K TOBĚ  a skutky ho trpělivě naplňujme.Čiňme tak,aby jednou náhodný čtenář naší knihy života řekl.

Tento člověk prožil nádherný život,hodně se během něj naučil a také jiným lidem moc lásky dal.

CESTA KE SVĚTLU

Všichni hledáme svou jedinečnou cestu ke světlu.Jsme pasoucí se ovečky a po splnění svého denního úkolu očekáváme odpočinutí v teple chléva – peřin a pohlazení pastýře – sladký sen,když nás počítá.

Nezáleží,zda jsme ovečky bílé,šedé,černé,všichni potřebujeme klid,lásku,pocit ochrany a bezpečí.

Naše touha po světle je neuhasitelná,oslepuje nás jako můru,která zoufale,znovu a znovu,naráží na svítící lampu.

Nejlepší cesty jsou ty,na nichž charakterem zrajeme,chováním se zjemňujeme  a duševně zkrásníme.

Kráčejme smysluplnými,byť dost úzkými cestami s adekvátním úsilím a neochvějnou vírou v úspěch svého obecně prospěšného konání.

Putování po nich přinese dobro nám ,našim dětem,vnoučatům,příbuzným i spolupracovníkům a zabezpečí lepší zítřky.

BOLEST

Láska a bolest jsou jako oceán – teprve až se do nich hluboko ponoříš,nacházíš klid a bezpečí.

Poklad,který leží na dně oceánu,se nazývá pochopení Božství.

Umožní ti poznání skrytých pravd i upřímně dávat lásku a nabízet pomoc těm,kteří ti zdánlivě ubližují.

Dítě se rodí v bolestech,ale součastně ve velké lásce, v podobných bolestech se rodí naše pochopení druhých a neochvějná víra v život věčný.

zvolna a skutečně podle zásluh se před člověkem otevírají nové obzory.Bolest je matkou života a zkouškou tvé víry.Pochopíš-li a budeš milosrdně vnímat smysl bolesti,potom už žádnou bolest nepocítíš.Jsi-li naplněný pokojem,moudrostí a láskou,neexistuje na světě nic,co by tě ohrozilo,pošpinilo a od světla odvrátilo. Z knihy co nám tělo říká aneb po stopách nemocí Miroslav Hrabica

 

 

ZÁKONY VESMÍRU

Co se mám naučit

Co si mám uvědomit

Co mám pochopit a přijmout

Život – je tok energie v radosti štěstí a spokojenosti nebo ve strachu utrpení a prázdnotě,je vždy na nás,co si vybereme.Mince má vždy dvě strany a nelze v životě cokoliv popírat.VŽDY SE NÁM TO NĚKDE VENKU VYZRCADLÍ NA OSTATNÍCH LIDECH.

Proto nepopírejte,nepotlačujte a jen buďte a pozorujte a pokud se vám zdá,že potřebujete něco změnit nebo udělat jinak, tak se vám to nezdá….

Někdy nejlepší odpovědí je ticho.Každý žijeme své životy v určitých fázích

radosti,zamilovanosti,spokojenosti a nebo smutku,samoty,vzteku a nechuti přijímat i to do života patří,vždy nás něco zastaví,abychom změnili  směr,pokud to není v souladu s námi.

Pestrý život – pokud chceš žít pestrý život,toužíš po zážitcích a dobrodružství tvoje duše je prázdná a touží něco prožít,potřebuješ prožít něco nového,potřebuješ získat zkušenosti,aby jsi dokázala ocenit všednost dne,je potřeba vyzkoušet vše,vše si osahat a prožít,projít tím,tak se posuneš dál.Pokud nedokážeš ocenit samotu,vyhledáváš naplnění ve společnosti.Dokud se nenasytíš vším,nemůžeš přijmou život jako takový se vším,co k němu patří.

ŽIVOT MŮŽEME PROŽÍVAT RŮZNĚ,POKUD JSI UVNITŘ PRÁZDNÁ,CHCEŠ SI JEJ NAPLŇOVAT ZÁŽITKY.TOUŽÍŠ PO DOBRODRUŽSTVÍ,ZÁBAVĚ,SMÍCHU A RADOSTI Z OSTATNÍMA.

Neumíš být sama nebo se toho bojíš,je důležité naučit se pobývat sama se sebou a se svou samotou.Ito je cesta a vývoj duše,kterou potřebuješ projít.

 

ORGÁNY ,KTERÉ SPOLU SOUVISÍ

JÁTRA a ŽLUČNÍK

LEDVINY a MOČOVÝ MĚCHÝŘ

PLÍCE a TLUSTÉ STŘEVO

SLINIVKA a ŽALUDEK a SLEZINA

SRDCE a TENKÉ STŘEVO

 

JÁTRA – vyjadřují náš názor a pohled na svět,máme tento orgán propojen s pohybovým aparátem a očima.

ŽLUČNÍK -vyjadřuje naši spokojenost se životem,zadržovanou zlost a nespokojenost.

SRDCE -je centrem všeho dění a vyjadřuje osobnost,postoje k životu.Vše se pak projevuje v ostatních tkáních,žíly,cévy,krev.Představuje náš cíl.

TENKÉ STŘEVO – je archivářem a vyhodnocovatelem  věcí a situací,které přicházejí nebo odcházejí.

SLEZINA – orgán,který ač neprávem bývá podceňován.Uklízeč odpadu a zrcadlo naší povahy.

SLINIVKA – je vyjádření lásky přijímané a dané,dlouhodobé utrpení a strádání.

ŽALUDEK – kolik jsme schopni pojmout informací ani netušíme,ale kolik a co jsme schopni strávit se dovíme až onemocní náš žaludek,spíše,co už nejsme schopni strávit.

PLÍCE – tak jako příroda je v harmonii i naše duše potřebuje mít účty vyrovnané.Plíce symbolizují rovnováhu mezi braním a dáváním.

TLUSTÉ STŘEVO – vše, co nemůžeme odpustit sobě či jiným se na duchovní úrovni nalézá právě zde. Křivdy a neodpuštění.

LEDVINY – jsou dvě jako partneři a postoj k sobě.Jejich hlavní funkci je vyjádření k vztahu.

Močový měchýř –  orgán shromažďování strachu,každý prožitek strachu vede k jeho poškození.I malé dítě se počůrá strachem,když ho vyděsíte.

Srdce je místo tvého cítění,vnímání,radosti a lásky,bez srdce necítíš nic,nejsi

nic.Se srdcem jsi blíž k sobě a sebelásce.

DOBRÁ NÁLADA vychází zevnitř,vede tě k cíli a pocitu uspokojení,pramení z tvého poznání sebe,kdy dospěješ a víš,že jen ty ovlivňuješ dobrou náladu a nic a nikdo v okolí ji nemůže ovlivnit

EMOCE jsou vnímání energie,které tě vedou uzdravit v tobě vše,co už nepotřebuješ a stala se svobodnou a čistou

PARTNERSTVÍ je vztah sama k sobě,když se přijmeš,můžeš rozvinout partnerství s ostatními.

DUCH tě vede k intuici vnímat jiné nepoznané formy chování.Seznámí tě s novou cestou bytí tady a teď

ODVAHA tě vede k moudrosti ducha,překročit svůj stín,roztáhnout křídla a letět,také stát nohama pevně na zemi a naslouchat – tvořit.

SMUTEK vede tě blíž k tvé duši,dává to možnosti poslouchat v sobě novým nápadům radostným pro duši,ducha i bytost.

PŘÍTOMNOST ti ukazuje jak plynout v čase,netlačit,nespěchat do budoucnosti a vzít si ponaučení z minulých chyb.

BUDOUCNOST se vyvíjí z přítomnosti,co děláš teď,tím tvoříš budoucnost.Do čeho vkládáš svou moc a sílu to roste.

MINULOST tě učí neopakovat stejné chyby,necyklit se,nejít v kruhu nefunkčního.Vyjít ven

MYSL je konání, jak myslím tak žiji a tvořím

OSUD tě vede rozpoznat staré chyby v minulosti a uzdravit činny,které byly překážkou.

VESMÍRNÝ ŘÁD je řád zákona vyšších sil,kdo zná a žije řád má moc,kdo né,učí se to v lekcích života.

ČAS neexistuje,existuje jen doba učení.

ENERGIE je chuť jít dál a tvořit,kde není energie není chuť tvořit.

TĚLO  je zdrojem tvého pohybu a činu.Přes tělo tvoříš,hýbeš,posunuješ a děláš radost duši.

PŘÁNÍ je to motor, pohon, myšlenky radosti,které tě vedou k tomu,co je pro tebe dobré.

RADOST tě vede k  moudrosti ducha

STRACH je ustrnutí těla i mysli, strach z neznámého,nepoznaného,nepro-

žitého,to vše tě učí a vede k poznání,prožití a rozpuštění bloku strachu a bezmoci.

ZDRAVÍ je rovnováha mezi hlavou,která tělu naslouchá a určuje směr a tělem,které nám slouží a poslouchá.

VŠE PROBÍHÁ PODLE PLÁNU,SKRYTÝM POŽEHNÁNÍM BRZY POROZUMÍTE.

HNĚV ti ukazuje nepoznané chování,volání o pomoc,učíš se žít jinak,učíš se pochopit.

OHEŇ vše spálí nebo zahřeje,vytváří nové,teplé

VZDUCH vše rozvíří,rozpohybuje,už to nebude jako dřív,bude to jiné

VODA čití,myje,očišťuje vše,co je v tobě staré.Učí tě čistotě duše.

ZEMĚ dává ti jistotu,kořeny a stabilitu.Lásku,trpělivost a sílu jít dál.

KOV učí tě pevnosti v teplé náruči

SÍLA tě učí důvěru v sebe,čím více jí máš tím více dokážeš.

PÝCHA je matkou moudrosti, pády tě učí pokoře a přijetí.

BOHATSTVÍ máš v sobě,pokud jej nalezneš a podpoříš.Je zdrojem konání uvnitř i vně.

HUDBA vysílá vibrace jiných dimenzí,pohladí mysl,duši i ducha,vede vnímat nepoznané.

PŘÍRODA tě nabádá k rovnováze,celistvosti,lásce k ní i k sobě.Napojení na vesmírný zdroj.

SEXUALITA rovnováha muže a ženy s tantryckým propojením ducha,vytahuje z tebe stíny.

MINERÁLNÍ LÁTKY,STOPOVÉ PRVKY,VITAMÍNY vedou tě k celistvosti,rozvíjí tělo,ducha i bytost ke správné formě bytí.

PŘEMĚNA DUŠE zdroj změny,jsi blíž vesmíru,nekonečnosti brány a odcházíš do jiných míst.Už nic nemusíš…..

VŠE OKOLO NÁS JSOU JEN NÁSTROJE K NAŠEMU VÝVOJI,UČME SE

PŘIJÍMAT VŠE.

KAŽDÉMU ZÁŽITKU,SETKÁNÍ,VZTAHU,KTERÝ K NÁM PŘICHÁZÍ.NIC A NIKOHO NEODSUZUJME ANI SEBE.

NATAŽENÍ ŠLACH

Chtít si vynutit,co přesahuje rámec našich tělesných možností.Výzva rozšiřovat a rozpínat se duchovně,dobrovolně a sami od sebe uplatňovat duševní pružnost.

Šlachy  potíže – člověk chce mermomocí přepracovat jiného člověka k obrazu svému.Nebo v něho samého přerostla pýcha přirozenou mez životních hodnot.

DIAGNOSTIKA JAZYKA

Na přední části jazyka se projeví nemoc plic

Na špičce jazyka či nosu činnost srdce

Na obou stranách jazyka se projeví nemoc jater a žaludku

Na zadní části jazyka se projeví nemoc ledvin

Na kořeni jazyka se projeví činnost tlustého střeva

Povlakem,stejně tak trhlinami uprostřed jazyku.Čištění tlustého střeva nejlépe na jaře i na podzim.PIJTE ČAJ Z KOPŘIVY,TŘEZALKY,HEŘMÁNKU NA LAČNO.Večer polévkovou lžíci olivového oleje s vymačkaným citronem.

CESTA PRO ROK 2018

Tento silný rok nás vede k tomu , více naslouchat sobě,ale i ostatním,více komunikovat,sdílet své pocity, emoce,přát si, být jen tak…..

Více snahy porozumět životním situacím a příběhům. Odevzdat vše,co nám neslouží,přeprogramovat,staré nefunkční programy a nalézt cestu k sobě i k těm druhým.

Radovat se, milovat a být milovaný.To je nejvíc…..

Vědění nezaměňovat s vědomostmi. I tento rok nám přinese užitek,rovnováhu a posun zase o kus dál,protože o tom to je.A zase se máme na co těšit,přátelé.Ať se nám v tom daří na všech úrovních vlastního bytí.

LEUKÉMIE

Je to onemocnění krve – života.Mezi příznaky patří zvýšené hladiny bílých krvinek v krvi a snížení hladiny krvinek červených,vzniká chudokrevnost a snižuje se množství krevních destiček, které se podílí na srážlivosti krve.
Značně je zvětšuje objem sleziny.

Hnisavá Angína

Silné přesvědčení,že se nemůžu prosadit a požádat ostatní o to, co potřebuji.

Afirmace pro vyléčení a pročištění zanesené energie – Splnění svých potřeb je již od narození mým právem.Žádám to,co chci s láskou.

Bolavá místa na těla – Potlačená zlost,která se v daném místě usadila,mentální jed.

Bolesti v krku – Potlačení zlostných slov,pocit,že jsem neschopný vyjádřit své pocity a myšlenky.

Hrdlo – Představuje cestu sebevyjadřování a tvořivosti.Bolest či potíže představují neschopnost hovořit sám za sebe,spolknutá zlost,potlačovaná tvořivost,odmítnutí změnit sebe.

Knedlik v krku – Strach a nedůvěra k běhu života.

Zánět hrtanu – Laryngitida – Mám takový vztek,že nemohu mluvit,strach promluvit nahlas,odpor vůči autoritě.

Kolena Představují hrdost a ego,potíže s koleny, tvrdohlavé ego a hrdost,neohebnost postojů,strach,neústupnost,neschopnost přiznat porážku.

KLOUBY,KOLENA,RAMENA,LOKTY,ZÁPĚSTÍ,KOTNÍKY – PŘEDSTAVUJÍ ZMĚNY SMĚRU V NAŠEM ŽIVOTĚ A LEHKOST S JAKOU SE USKUTEČŇUJÍ.

AFIRMACE PRO LÉČBU A VYČIŠTĚNÍ – Jsem přizpůsobivý,snadno a lehce se měním,vesmír vede mé kroky a já jdu tím nejlepším směrem,děkuji.

VŘED OBECNĚ – Exploze nahromaděných konfliktů,výzva vědomě využívat agrese,statečně zvládnout konflikt pomocí překročení vlastních hranic.Zdraví je harmonická píseň našeho Já.

PÁTEŘ – Vnitřní stabilita a duchovní pohyblivost – nezatuhlost,problémy vznikají potlačovanou agresí,útěkem a snahou vyhnout se něčemu.
Pokud se ti na někom něco nelíbí,je to jen tvůj problém,tomu druhému ,je tak dobře.

Krk v nepohodě- člověk se brání zážitkům,které nechce připustit.

RAMENA – nesou zodpovědnost,představují naši schopnost s radostí nést naše životní zkušenosti,příliš těžké břemeno děláme ze života sami ,svými postoji.

ZÁDA POTÍŽE – KRČNÍ PÁTEŘ – NEDOSTATEK EMOCIONÁLNÍ PODPORY , POCIT,ŽE MĚ RODINA NEMILUJE,POTLAČOVÁNÍ LÁSKY V RODINĚ.

ÚNAVA – vzdor,nuda,nedostatek lásky a náklonosti za to, co dělám.

AFIRMACE PRO UZDRAVENÍ A PROČIŠTĚNÍ – Jsem nadšená životem a naplněná energií a eutusiasmem.Děkuji

Naučte se plně využívat svou vnitřní sílu a schopnost léčit.Jakmile se zbavíte negativní energie, strachu,obav a úzkosti, probudí se vaše přirozené schopnosti.

Tyto vrozené vlohy vám umožní vidět budoucnost,komunikovat s vyšší mocí a léčit sami sebe, ostatní a celou planetu.Otevřou se ve vás parapsychologické schopnosti a jen vy sami víte, jak s nimi nakládat.

Jste světelná bytost,jste bytost stvořená ze světla,lásky a inteligence.Tyto vlastnosti tvoří esenci čisté energie,jste tedy energetickou bytostí.

Každý z nás má v sobě neomezený zdroj energie a může tento úžasný dar využít.Pomocí myšlenek dokážete řídit tok energie v sobě i okolo sebe.

Vaše myšlenky určují nejen to,jak se cítíte,ale i to,co prožíváte.Způsobem myšlení k sobě přitahujete a vytváříte různé druhy energie,věci na které soustředíte svou mysl – rozvoj,růst,vztahy,peníze,práce,zdraví…. působí na vaše energetická centra,říká se jim čakry.

Máme na těle mnoho čaker,já se soustředím na ty nejhlavnější v čakrovém systému.Nacházejí se v blízkostí žláz s vnitřní sekrecí, stimulují tok životní energie – čchi. Zajišťují životní sílu.

Životní energie pochází z naší božské podstaty a umožňuje přístup k veškeré moudrosti.Čakry neustále vyzařují a nasávají energii.Pokud se necháte pohltit negativními myšlenkami,zanesou se nízkou,hrubohmotnou,temnou energií,znečištěním nemůže energie proudit,vše se zpomalí,zastaví na stagnuje.Můžete se cítit unaveni,nevyrovnáni,nespokojeni,slabí a bezmocní.

Můžete také přijít o psychické schopnosti na které jste byli zvyklí.Každé téma vaši myšlenky souvisí s určitou čakrou.
Určitou čakru ovlivňují myšlenky na peníze,karieru,práci,jinou zase přemýšlení o vztazích,budoucnosti,chuti k jídlu,životnímu stylu a zvycích nebo cílech a ambicích.

Pokud jsou myšlenky založeny na lásce a důvěře,pak všechny čakry pracují tak jak mají.Vaše energie,život hladce plují a vy zažíváte harmonii a radost.

BYLINY A JEJICH SYMBOLIKA – očima Miroslava Hrabici

Když bylinky nalezneš ve svém čaji, naslouchej co tobě říkají

Anýz vonný – trochou štěstí naplň své dny,měj rád i sebe,udělej si malou radost,dohodni se.

Bazalka pravá – neboj se přijmout,co ti život nabízí,věř v jeho moudrost,nedůvěra není moudrý pán

Borůvka brusnice – slev ze svých tužeb a snah,jinak nespatříš nádheru světa a nevychutnáš lásku,kterou ti dává

Bříza bělokorá – roucho tvé nechť září čistotou,rozdávej lásku,nebuď zdrojem utrpení a dovol svým starostem odplynout

Celík zlatobýl – porozumění mezi lidmi je vzácnější než zlato,važ si,miluj a chápej toho,koho za průvodce časem a ochránce máš

Čekanka obecná – abys přijal,co žádá tvůj organismus i duše,je potřeba věřit v sílu dobra a otevřít se lásce,do zavřené láhve vodu nenaleješ

Černý bez – žij poctivě a všechno důležité ti bude dáno,kdo je spolehlivý a vytrvale navozuje atmosféru důvěry a bezpečí,ten je lidmi vyhledáván a ceněný

Divizna velkokvětá,sápovitá – tak jako hrdě se tyčící bylina obětavě a rád rozdávej,co umíš a můžeš ostatním dát,službou,poslušností a sebekázní se zotavuj přehnané hrdosti a povýšenosti

Dobromysl obecná – úsměvu každý rozumí,uč se optimismu a včasným reakcím,při nezdarech neházej flintu do žita,příště to určitě zvládneš lépe

Dub letní – k opravdové moudrosti zraje člověk i strom mnoho let,více naslouchej,cenným radám,buď vnímavější a drž se dobrých předsevzetí

Fazol obecný – silou svého chtění pozitivně nezměníš druhého ani svůj osud,žij v míru,nebojuj o pomíjivé štěstí a nalézej trvalé hodnoty

Fenykl obecný – kéž by tvé oči viděli,kéž by tvé uši slyšely,kéž by tvá ústa konečně pravila,že všeho máš dostatek

Heřmánek pravý – nechť tvůj vlahý dech ,vždycky mírná slova a toleranci prosycené činy zušlechťují všechno vůkol,nemluv tolik o lásce,spíše ji ještě upřiměji a pořád žij

Hloh obecný – podívej se na kvetoucí strom a buď stejný- smýšlej,mluv i jednej tak,aby druzí podobně v tvé blízkosti či při vzpomínce na tebe kvetli

Hluchavka bílá – němý buď k chybám druhých,dokud neodstraníš všechny chyby své,ten,kdo s tebou žije , je dobrý a má své klady

Chmel obecný – nezištně nabízej všechno , co umíš,máš a znáš a také nezveličuj chyby svých bližních,nikdo není dokonalý

Jablečník – nejsi vždy zlatý a k zulíbání,ochutnej čaj z jablečníku a pochopíš, jak se máš a nemáš chovat,jak máš nebo neměl bys smýšlet,co zaséváš a vyzařuješ,to se k tobě jednou vrátí a byť je to hořké- pomáhá ti.

Jahodník obecný – své bytí slaď radostí a láskou dávanou,jak sobě,tak druhým.Tvá slova nechť jsou plna medu,dokaž se rozdělit o to,co umíš a znáš.

PRVKY A JEJICH SYMBOLIKA – očima Miroslava Hrabici

Jsou stopami našich základů v neživé hmotě.

Hořčík – klid a mír v těle
Vápník – čistota člověka a touha po ní
Sůl- sodík – utříbení zážitků v životě a jejich vstřebání
Zinek – duchovní ochrana člověka
Draslík – únava těla zbytečnou námahou,vylaďuje nerovnováhu
Železo – připravenost zvládnout vše ,co na člověka čeká
Křemík – čisté vyzařování člověka,svítící radost
Selen – sladkost dávaná srdci
Jod – nároky člověka
Olovo – rány zasévané našimi činy
Kadmium – zloba a nenávist v našich myšlenkách
Arzen – přibližování se smrti,zabíjení života
Měď – štít proti zlu
Vanad – štěstí zradou získané
Fosfor – vyrovnání se s hmotou
Molybden – moudré využívání síly
Chrom – smíření člověka s těžkostmi
Mangan – schopnost vidění krás života
Lithium – nadhled nad světem

CHYBÍ-LI TI PŘEBÝVÁ-LI TI PRVEK

Hořčík – ztiš se ,zbrzdi tok úvah a zjemni své jednání
Vápník – životem jdi s vírou v dobro v lidech
Sůl – sodík – méně bývá mnohdy více, hlouběji přemýšlej o poselství událostí,které tě potkaly
Zinek – neřeš,co ti vyřešit nepřísluší,tlum svou zvědavost i touhu měnit svět a život jiných k obrazu svému
Draslík – oprosti se od svazujících přání i nedůležitých představ a z duše zvolej- Život je krásný
Železo – věř v sílu moudré rady, úsměvu,ochoty k dohodě,opravdové přátelé a štěstí násilím nikdy nezískáš
Křemík – neboj se ukázat v tobě skrytou krásu a rozsviť úsměv na své tváři
Selen – nepochybuj a čiň,co máš, byť to někdy bolí,výsledek tě o to více potěší
Jod – nepředběhneš čas, uč se trpělivosti a skromnosti,poděkuj za vše,co máš
Olovo – vítěz někdy prohrává,pozorně vnímej mínění druhých
Kadmium – laskavost vlož do svého myšlení,spravedlivost života nikdy neošálíš,nesuď druhé
Arzen – smír uzavři se všemi, které jsi pokořil,omluv se
Měď – všechny životní situace přijímej s láskou a víc lidem důvěřuj
Vanad – není moudré kvůli chvilce radosti odvrhnout dobro,zranit své svědomí,obelhat sebe i druhé
Fosfor – vše je něčím někomu prospěšné,hojnost i nedostatek tě učí,přehnaným úsilím rozbiješ problém, ale i sebe
Molybden – hlaď, neboť vrací se jen to,co činíš ty sám
Chrom – nenič se truchlivými představami,spíše odhal,kde je skryta láska,dávaná do tvého života
Mangan – optimismem si stavíš druhý most přes překážky,skutečnost je jednodušší než-li tvé představy
Lithium – vírou v život věčný pozvedni svou duši z prachu starostí,buď současně svobodný i věrně milující

HOREČKA – ZVÝŠENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY NAD 38 STUPŇŮ

Horečka není pravou nemocí,je jistým vyjádřením stavu uvnitř těla.Nastal čas vše nakupené uklidit,vymést ven a je toho hodně,je třeba zvýšeného úsilí a námahy.Je vhodné přidat,proto přichází horečka a urychluje látkovou výměnu.

Horečka zintenzivňuje přívod všeho potřebného k buňkám,jejich činnosti i odvod odpadních látek z těla i tkání.
Proč se v těle vytvoří jistý patologický útvar,proč vznikají zánětlivá ložiska,cysty,nezhoubné nádorky,myomy nebo ještě horší choroby?

Rozhořčení,nesouhlas,strach,odmítání přijmout svou životní cestu jako dobrou je pravou a prvotní příčinou vzniku nemoci.
Dokonale stvořené lidské tělo zkouší objemem i skladbou nevyvážená strava a rozbíjí ho někdy zcela nesprávně nasměrovaná fyzická aktivita,ale největší podíl na vzniku a typu choroby má myšlení naše jednání.

Každý vzdor narušuje naši tělesnou ochranu a funkce organismu.Naopak každé smířlivé gesto,námi dané pohlazení,dobrá rada i nezištná pomoc,nesmí ničit nás samé,vše pozitivní v našem jednání předchází chyby zahlazuje a tělu dodává sílu.

Věřte horečce jako poslu dobrých zpráv.Chybný je názor,že vám jedině v něčem brání a nedovoluje něco zařídit,vytvořit nebo si koupit.Horečka dává hlasitě,viditelně najevo – Člověče chyboval jsi,je třeba se zastavit,zklidnit,porozhlédnout se a najít správný směr,jak dál.

Až potřebné pochopíš,tehdy tě opustím,protože se stanu zbytečnou,měj mě rád jsem tvou pomocí.Imunita vyjadřuje schopnost těla ubránit se vetřelcům útočícím na lidský organismus,imunita nebolí,obranyschopnost je charakterizována uzavíráním před něčím,mohlo by se zdát,že je opakem lásky,která otevírá a dává.Není tomu tak,,dobrá imunita doplňuje opravdovou lásku.

ZVÝŠENÉ LEUKOCYTY,ZVÝŠENÝ POČET BÍLÝCH KRVINEK

Přítomnost velkého množství leukocytů v moči odráží náš nesouhlas,vnitřní boj a nutnost obrany tam, kde jsme očekávali,jenže nepotkali,porozumění,vstřícnost a pohlazení.

Zvýšený počet bílých krvinek v moči oznamuje zánětlivé onemocnění ledvin a močových cest,potkalo nás něco těžkého a neočekávaného.Skutky druhých lidí,nedávné události a nepředvídatelné okolnosti nás do jisté míry znásilnily a vedou úplně jinam,než jsme chtěli.

Nejsme schopni se dostat z nepříjemného tlaku úkolů,s jejichž obsahem bytostně nesouhlasíme ,nemůžeme se vymanit z kleští vynucených slibů,nemáme odvahu druhým říct osvobozující – ne, neudělám to,protože s tím nesouhlasím,bojíme se jejich reakce na náš odmítavý postoj.

ZVÝŠENÁ BÍLKOVINA,BILIRUBIN

Ledviny čistí krev a společně s močovým ústrojím vylučují z našeho organismu nepotřebné látky.Jsou bezpečně ukryty hluboko v těle,ale jejich produkt-moč,dává člověku mnohá znamení a četná varování.

Za normálních okolností nebývá v moči přítomna žádná bílkovina,vylučováním bílkovin močí tělo vyjadřuje,že jeho majitel nemá velký zájem o aktivní a pozitivní nasměrování svého života a tudíž ani o obnovu a zdraví svého organismu,život ho nebaví a často se mu něco nelíbí.

Uniká z něj chuť žít a touha vytvářet,někdy se může bílkovina v moči objevit po namáhavém cvičení nebo těžké práci.Je hezké ,že něco dokážeme a mnohé vytvoříme,ale trvaleji přepínat své síly je pro náš život kontraproduktivní.

Rubín je běžně přítomný v krvi,ale ne v moči.Do moči proniká jedině ve vodě rozpustný bilirubin přímý,je-li jeho hladina zvýšená také v plazmě.Přítomnost bilirubinu v moči je dost varující signál.

Slinné žlázy

Fyzický blok – slinné žlázy vylučují sliny,tyto plní plno důležitých úloh – zvlhčují stěny úst,rozmělňují potraviny,pomáhá to k polykání,startují proces trávení škrobů.

Nejčastější problémy v tomto ohledu je přílišné slinění,nedostatečné slinění,příušnice.

Emocionální blok – člověk jenž tvoří příliš slin,má přehnané touhy a chutě,je netrpělivý,protože chce postupovat příliš rychle a vstřebávat nové myšlenky,neudělá si dostatek času na to ,aby si ověřil,zda to má opravdu zapotřebí.Chce toho příliš,často proto,aby druhým udělal radost nebo aby byli šťastni.

Další možností je to,že si člověk tvoří dostatečnou zásobu slin,aby mohl někoho obrazně řečeno poplivat.Nejraději by to udělal,ale potlačuje to v sobě a sliny se hromadí v ústech.

Nedostatek slin má opačnou příčinu,dochází k tomu u toho,kdo je příliš podezíravý a kdo nechce od ostatních nic spolknout.Má strach,že někomu naletí a připravuje se tak o mnoho nových zkušeností.Takový člověk se chová jako suchar,ostatním se jeví lhostejnější než je ve skutečnosti.Je také možné,že má přerušené spojení se svými touhami.

Duševní blok – tvoří-li se vám v ústech příliš mnoho slin , tělo vám ukazuje , aby jste přestali myslet,že musíte od ostatních všechno spolknout.

Nikdo na světě nemůže učinit šťastným druhého člověka,můžeš dát druhým tolik lásky ,kolik si přeješ,ale jen oni mohou rozhodnout,zda je to naplňuje štěstím nebo nikoliv.

Budete-li šetřit se svou energií a starat se o své potřeby i o vlastní štěstí,přestanete být rozhněvaní nebo agresivní vůči druhým, je důležité být spokojená se svými potřebami.
Pokud máte slin málo,tělo vám chce pomoci uvědomit si,že by jste měli zaujímat otevřenější postoj vůči druhým i vůči novým myšlenkám.
Dopřejte si právo dávat najevo svou citlivost a důvěřovat druhým.

Srůsty

Fyzický blok- srůsty se tvoří důsledkem zánětu,který se v těle vytvořil v reakci na nějaké napadení.Vytvoří se útvar,který navzájem spojuje za normálních okolností oddělené orgány.
Srůsty mohou vznikat na několika orgánech najednou.Místo,kde se srůsty tvoří,tedy člověku poskytuje přesnější vodítko k nalezení příčiny tohoto onemocnění.

Emocionální blok – srůsty se projevují u toho , kdo se zatvrzuje a kdo tvrdošíjně lpí na svých myšlenkách, aby lépe čelil jakékoli agresi.
Myšlenky , na nichž lpí,pro něj mají přílišnou důležitost a brání mu pociťovat skutečnou podstatu věci.

Duševní blok – přesvědčení, na kterých tolik lpíte,zde musí být už dlouhou dobu,aby mohla vytvořit nadbytečné tkáně,protože jakýkoliv výrůstek na těle je známkou,že už se dlouho na něco upínáte.
Můžete si dovolit oprostit se ode všech těchto starých názorů,jenž vám škodí,nemusíte se zatvrzovat v zájmu toho,aby vás druzí přijímali.

Slezina

Je to orgán,který má minimálně dvě životně důležité funkce,může člověk přes jeho vážné poškození žít dále.Slezina je orgán jenž odstraňuje z krevního oběhu červené krvinky vyprodukované kostní dření zhruba před dvěma měsíci nebo krvinky ,které jsou z nějakého důvodu unavené,podílí se i na odstranění buněk nebo cizích částic,které do těla pronikly a to za pomocí fagocytů a lymfocytů,při onemocnění tenkého střeva nebo kostní dřeně přebírá i funkci tvorby červených krvinek.
Z duchovního hlediska nám slezina vyjadřuje otázku sympatií k lidem,rostlinám a přírodě.Máte-li ve svém okolí lidi ,kteří se vám navenek jeví jako podrývači se sklonem k sebezničující odpovědnosti,kterou vyžadují po okolí,jsou to lidi postiženi právě oslabením tohoto orgánu.
Projevy můžou být různé,tito lidé rádí soudí ostatní,přestože jejich věty začínají slovy – ty víš,že já se o nikoho nestarám,ale…. je to vlastně jejich alibismus,nejsou to lidé špatní,důležité je uvědomit si,že všechny tyto projevy jsou volání o pomoc a že si již duše tohoto nositele neví rady a tak využívá jeho projevu a očekává, až se v okolí nahromadí lidé,kteří tohoto člověka poučí a nasměřují,případně ukáží chyby,jenž na cestě životem udělal.
Slezina je filtrem pro lymfu,jenž zachycuje potravinářská barviva,chemické látky,barvy bílých potravin,tyto látky se pak prostřednictvím párového orgánů – mandlí,snaží vyloučit ven.
Je-li slezina přetížená,přichází angína.

Toto přetížení poznáme i na obličeji,prvním příznakem přetížení je tmavé nebo zelenavé zabarvení na boku kořene nosu,nebo zelenavé cévky na boku spánků,které jsou dosti zřetelné u malých dětí.
Zvláště v dnešní době,kdy se jejich strava skládá z mléčných produktů a z pamlsků.Jde o stagnaci lymfatického systému. U žen a dětí se stává,že trpí nedostatkem krevního barviva ,železa,trpí překyselením a jejich imunitní systém je oslaben.
U dětí je další známkou nespokojenosti černý tmavohnědý stín,který vychází od kořene nosu a dělá neúplné kruhy pod očima.Jsou to děti ,jenž vyrůstají v chladu a dusnu rodinných vztahů a místo dětských radostí se vnitřně trápí.Je to velice častý jev.

Rodiče,máte-li doma takové dítě,zamyslete se nad svým chováním ,neboť díte cítí dusno ve vašich vztazích,přestože se před ním zrovna nehádáte,jemu to není jasné,má rádo mámu i tátu,zkuste sebe i je více hladit,zkuste si najít chvíli,když vás potřebuje a vraťte se do dětských let.
Je až podivné,jak málo si dokážeme vážit zdraví partnerů,svých dětí,svých malých pokladů.

Příčinou může být i opačná reakce na naše přehnané nároky vůči nim nebo reakce na naši fixaci na ně,což je stejně škodlivé,jako kdybychom si jich nevšímali.
Zde bychom mohli říct,že nemoci dětí se přičítají jejich prožitkům až po šestém,sedmém roku života.Do té doby je dítě spjato energetickým vláknem s matkou,tudíž jsou nemoci do šesti,sedmi let,nemocí prožitků matky, nikoli dítěte. Samozřejmě,že i otec jako podpora nebo nepodpora matky svým chováním a jednáním nepřímo ovlivňuje stav svých potomků.
Další rysy poruch v tomto orgánu můžeme hledat v zabarvení rtů.Bílé skvrny na rtech nám ukazují na dočastnou disharmonii lymfatických funkcí,temně růžové rty rty zase na nevyváženost mezi funkcí žlučníku a slinivky,sleziny.
Potíže se slinivkou a slezinou,mohou být projeveny i bílými obláčky na nehtech,které signalizují vylučování cukru a nedostatek minerálních látek a stopových prvků např. selen,zinek,chrom,atd….

BOLEST DÁSNÍ

Emocionální blok – ten,koho bolí dásně,má strach provést určité rozhodnutí,které učinil již dříve,má obavy z výsledku nebo důsledku,obavy požádat o něco druhé v souvislosti s tím,co chceme,souvisí se strachem provést své rozhodnutí,člověka navíc tíží smutek,protože se cítí bezmocný.

Duševní blok – je váš strach opodstatněný a skutečný? To,že se nám nepovedlo něco dřív,neznamená,že tomu tak musí být i teď.Je potřeba si uvědomit,že děláme v životě chyby,jde o zkušenosti,díky nim se stále vyvíjíme,jsou pro nás nezbytné.Tělo jen naznačuje abychom se nebáli druhé požádat o pomoc nebo jim říct . co chceme,co si přejeme,zároveň si prožili další etapu ve svém životě.Je potřeba věřit své vnitřní síle a své schopnosti tvořit svůj vlastní život bez bloků a potíží,nechat svůj život plynout….

Myšlenkové stereotypy

Všechno dobré i všechny nemoci v našem životě jsou výsledkem myšlenkových stereotypů,které formují naše prožitky,všichni máme mnoho pozitivních myšlenek,které dávají vznik dobrým a pozitivním prožitkům z nichž máme radost.

Negativní myšlenkové návyky produkují nepříjemné a neužitečné prožitky s nimiž máme starosti.Naší touhou je změnit všechny životní nepříjemnosti a choroby na dokonalé zdraví.

Naučili jsme se ,že každá situace v našem životě má svůj původ v nějakém myšlenkovém stereotypu,který jí podmiňuje a udržuje.Naše pevné myšlenkové návyky vytvářejí naše prožitky,proto také změnou našeho myšlení dosáhneme změny i v našem životě.

Metafyzické působení – tento termín popisuje sílu slov,myšlenek a informací,které vytvářejí naše prožitky.Pokud jste schopni převzít plnou odpovědnost za své zdraví,aniž byste si něco vyčítali,cítili se provinile nebo obviňovali ostatní,začnete chápat jak se můžete vyvarovat myšlenkových návyků,které by způsobily nějakou nemoc v budoucnosti.

Zatuhlý krk představuje flexibilitu názorů a naši ochotu podívat se na nějakou otázku i z jiného úhlu pohledu,pokud jste tvrdohlaví a často ze strachu odmítáte vyslechnout jakýkoliv názor,zatuhuje vám krční páteř,je to zatuhnutí i v mysli.
Jakmile se stane vaše myšlení pružnější a naučíte se láskyplně porozumět chápat postoje ostatních lidí,přestanou i vaše potíže s krkem.

NAHRAZENÍ STARÝCH STEREOTYPŮ

Chcete-li jednou provždy odstranit nějaké onemocnění,musíte nejprve zrušit jeho psychickou příčinu.Většinu tuto příčinu neznáme a nemůžeme vědět odkud začít.Najít základ vašeho duševního a tělesného zdraví.

Každý stav v našem životě je výsledkem naší potřeby,jinak bychom se v daném stavu neocitli.Konkrétní symptom je jenom jeho vnějším projevem.
Musíme se ponořit do svého nitra a odstranit jeho psychickou příčinu,to je důvodem , proč nefunguje síla vůle nebo disciplína, bojují totiž pouze s vnějšími účinky,pracujte na své ochotě vypořádat se se svou potřebou,když odstraníte tuto potřebu ,zbavíte se i vnějších projevů.

Myšlenkové stereotypy, které jsou odpovědné za většinu tělesných nemocí jsou KRITIZOVÁNÍ,ZLOST,ODPOR,VINNA,STRACH……dlouhodobá kritičnost k ostatním často vyústí v takovou chorobu jakou je artritida.Zlost se přetváří ve věci,které spalují a infikují vaše tělo,jsou to záněty,mnoho ohně uvnitř sebe.Potlačovaný odpor bude rozhlodávat a rozežírat tělo a tělo se bude rozpadat v konečné fází nádorů a rakovině. Strach zatvrzuje a blokuje a zatuhuje….
Pocit viny vyžaduje trest a vede k bolesti,je jednodušší zbavit se těchto myšlenkových stereotypů,jsme-li zdraví,než když jsme nemocní a pokoušíme se toho zbavit ve strachu a úzkosti v podobě chirurgického zákroku.Najděte si sami metody jak uzdravit své tělo .

AUTISMUS

Fyzický blok – je to psychiatrická porucha,při které je člověk odříznutý od reality,uzavřený sám v sobě a zcela obrácen do svého nitra.
Z mnoha různých symptomů lze uvést mlčení,citovou vyprahlost,odmítání stravy,nepoužívání slova JÁ při hovoru a potíže dívat se druhým do očí.

Emocionální blok – podle výzkumu,které byly provedeny na toto téma ,se říká, že při hledání příčiny autismu je třeba vrátit se do období prvních 8 let života.

Autistické dítě má velmi silné karmické vazby ,především k matce,takové dítě si nevědomě zvolí autismus jako prostředek k úniku z reality.Je pravděpodobné,že v předchozím životě prožilo něco velmi nepříjemného se svou současnou matkou a že nemoc,při níž odmítá veškerou stravu i city je určitým způsobem pomsty.Je také odmítnutím inkarnace daného člověka.

Duševní blok – autistické dítě se musí smířit s tím,že se rozhodlo vrátit na tuto planetu,neboť zde jistě potřebuje prožít nějaké zkušenosti,bylo by pro něj velmi dobré,kdyby začalo věřit,že má vše potřebné,aby tomuto životu čelilo a že překonávat sama sebe a vyvíjet se lze jedině na základě prožitých zkušeností.

Rodiče autistického dítěte by se zase měli přestat obviňovat a smířit se s tím ,že nemoc je volbou jejich dítěte a že náleží mezi zkušenosti,jimiž musí dítě projít.Jedině ono samo se může jednoho dne rozhodnout ,zda svůj postoj opustí.

Buď bude pokračovat celý život ve své dosavadní zkušenosti úniku ze života nebo se rozhodne využít tohoto nového vtělení k tomu ,aby prožilo další zkušenosti.
Rodiče mohou sehrát důležitou úlohu tím,že budou k dítěti chovat nepodmíněnou lásku a dopřeji mu právo rozhodovat se a dělat to,co chce,včetně volby, zda se chce své nemoci zbavit,či nikoli.

Je také důležité,aby bližní dítěti sdělili,co prožívají a aby mu popsali s jakými obtížemi čelí jeho volbě,aniž by však dítě muselo v důsledku toho cítit vinu.

Každý člověk ,jenž přijde do styku s autistickým dítětem,se může díky této zkušenosti něčemu naučit,aby pochopil, musí zjistit,co činí jeho bližním potíže. Dospělý, který čte tyto řádky autistickému dítěti,mu může říci o tomto textu,protože dítě tomu porozumí alespoň na energetické úrovni.

Vybočené a vbočené koleno

U vbočeného kolena směřuje osa kolena ven a u vybočeného kolena naopak dovnitř.
Dotyčný má potíže držet se zpříma a směřovat přímým způsobem ke svému cíli nebo vstříc budoucnosti.

NOHA – BOLEST

Bolest nohy mezi kolenem a kotníkem, bolest v těchto partiích člověka přepadne většinou při chůzi nebo vestoje.

Emocionální blok – je jasné,že bez nohou bychom se neposunovali vpřed.Bolest v noze přímo souvisí se způsobem , jimž čelíme budoucnosti s naší schopností posunovat se a posouvat se v životě dál.
Bolest v noze svědčí o strachu prožívaném v této oblasti,ať už souvisí s budoucností nebo přítomností.Pokud nás noha naopak bolí ,když jsme v klidu ,znamená to,že si nedokážeme dopřát dostatek času,abychom se připravili na možnost vydat se novým směrem.

Duševní blok – pokud vás bolí noha při pohybu,vzkaz je jasný- neprospívá ti příliš přemýšlet nad tvými budoucími skutky,toto dlouhé uvažování nebo tvá nerozhodnost jsou založeny jen na strachu.

Strach i když vám pomáhá nedělat chyby,vám brání prožít zkušenost nebo souhrn zkušeností,které jsou pro tebe nezbytné.
Rozvíjej více důvěru v sama sebe a ve vesmír,což tě posílí,abys začala jednat.Pokud vás noha bolí naopak v klidu,zřejmě máte ve zvyku do všeho jít po hlavě,příliš rychle a brát si toho na sebe příliš.Bolest vám naznačuje,aby jste si přestali myslet,že když si na chvíli odpočinu,budou vás druzí hned považovat za líného nebo nevděčnou.

BOLEST STEHEN

Emocionální blok – stehno spojuje nohy po kterých kráčíme kupředu s pánví,jeho metafyzický význam souvisí s tužbami a pocity.Stehnem prochází důležité tepny a žíly, které zajišťují prokrvení nohou.

Cévy souvisí s oběhem a radosti,bolest ve stehně tedy souvisí s těšením se na budoucnost,kvůli určité části v nás samých,která je příliš vážná.

Koho bolí stehna, ten se příliš ovládá a často chce druhým dokazovat svou hodnotu.

DUŠEVNÍ BLOK – VZKAZ,KTERÝ DOSTÁVÁTE PŘES BOLEST,VÁM MÁ UMOŽNIT HLOUBĚJI SI UVĚDOMIT POTŘEBY TVÉHO VNITŘNÍHO DÍTĚTE,KTERÉ SI CHCE HRÁT A BAVIT SE.

To znamená,že musíš nutně opomínat svou vážnou stránku,ale spíš naučit se lépe vyvažovat potřeby tvé dospělé a dětské části.PŘESTAŇ SI MYSLET ,ŽE JE TŘEBA POSLOUCHAT DOSPĚLÉHO VE TVÉM NITRU,který je jen ozvěnou hlasu tvé matky nebo tvého otce. Nyní jste svým vlastním pánem. Jak si to nastavíte,tak to

Cholesterol

Cholesterol je lipid-tuk, nezbytný pro naše tělo,jednou z jeho funkcí je chránit stěny cév proti opotřebení vznikajícímu krví,která v cévách neustále obíhá.

Játra většinou syntetizují to,co tělo potřebuje,přebytek cholesterolu z potravy je odeslán do žlučníku,který jej vrátí zpět do střev,aby jej vyloučila.

JE-LI TATO PŘIROZENÁ FUNKCE BLOKOVÁNA,HLADINA CHOLESTEROLU V KRVI SE ZVYŠUJE, COŽ SE NAZÝVÁ – HYPERCHOLESTEROLEMIE.

Při té může docházet k ukládání cholesterolu do kůže a šlach,do okraje rohovky a víček a především,co způsobuje nejvíce problému na stěny tepen.

To má potom nepříznivý vliv na správný oběh krve.

SVALOVÉ POTÍŽE

Fyzický blok- svaly jsou orgány tvořené tkáněmi,které zajišťují pohybové funkce organismu tím,že se volnými mechanismy smršťují.
Časté problémy jsou bolesti nebo slabost svalového tonusu.

Emocionální blok – prostřednictvím svalů pohybujeme končetinami,problém se svaly značí nedostatek motivace,nedostatek vůle směřovat naplnit lidská přání.

Duševní blok – v pohybu vám nebrání ani tak slabost nebo svalová bolest,ale spíše určitá slabost vašeho nitra,vyvolaná strachem,že dospějete ke svému cíli.

TĚLO VÁM SIGNALIZUJE,ŽE JE POTŘEBA ZATLAČIT TAM,KDE NEPROUDÍ ENERGIE a spojit se opět se svou vůlí,protože máte k tomu vše potřebné,stačí si jen uvědomit svou vnitřní sílu.

Najděte si dobrý způsob , který vás bude motivovat znovu se vydat k tomu, po čem toužíte.

Srůsty

Fyzický blok – srůsty jsou důsledkem zánětu,který se v těle vytvořil v reakci na nějaké napadení.,vytvoří se útvar,který navzájem spojuje za normálních okolností oddělené orgány.

Srůsty mohou vznikat na několika orgánech najednou,vznikají vláknité tkáně,jež se hromadí a tvrdnou přilnutím na některé orgány.

Místo,kde se srůsty tvoří,tedy člověku poskytne přesnější vodítko k nalezení příčiny tohoto onemocnění.

Emocionální blok – srůsty se většinou projevují u toho,kdo se zatvrzuje a kdo lpí na svých myšlenkách,aby lépe čelil jakékoliv agresi.
Myšlenky , na nichž lpí,pro něj mají přílišnou důležitost a brání mu pociťovat skutečnou podstatu věci.

Duševní blok – přesvědčení,na kterých tolik lpíte ,zde musí být už dlouhou dobu, aby mohla vytvořit nadbytečné tkáně,jakýkoli výrůstek na těle je známkou,že se dlouhodobě upínáte na nějakou záležitost,situaci atd…
Je potřeba se oprostit od těchto názorů,které vám škodí,není třeba se zatvrzovat v zájmu toho,aby vás měl někdo rád nebo vás přijal.

Tortikolis

jde o akutní nebo chronický syndrom charakterizovaný schýlením hlavy k jedné straně,což vede k vadnému,nedobrovolnému držení těla,které se projevuje trvale nebo jen občas a většinou je dosti bolestivé.

Dotyčný se cítí v bludném kruhu a tedy v situaci,v niž se cítí uzavřený,chycený,má potíže žít v přítomném okamžiku.

Pokud bolest člověku brání zavrtět hlavou na znamení nesouhlasu,svědčí to o tom,že si v hloubi duše přeje někoho či něco odmítnout,ale nedá si k tomu právo.

Brání-li mu bolest naopak v pokývnutí na znamení souhlasu,chce s nějakou osobou či situací souhlasit.Člověk trpící tímto neduhem tedy získal nějaký špatný sklon a musí něco narovnat,většinou tím,že to uvede na pravou míru.

Zánět jícnu

Tento problém je způsobený nejčastěji pronikáním žaludečního obsahu do jícnu.Důvodem je potlačený vztek,důvod tohoto vzteku se neustále stupňuje,což brání člověku,aby spolkl to,co se děje kolem něj.

Škytavka

Fyzický blok – škytavka je prudkým a nedobrovolným stažením bránice,které vyvolá každých 15 až 30 sekund bleskové,prudké a většinou hlasité vdechnutí.

Emocionální blok – tato porucha se vyskytuje u toho jedince,kdo má potíže něco zastavit,například zastavit se ve smíchu,v jídle,v duševní činnosti.
Jde hlavně o to,přestat něco dělat,takový člověk je emotivní a má potíže se sebekontrolou.

Duševní blok – je potřeba si uvědomit , kterou činnost je pro tebe právě teď těžké zastavit,tělo ti dává najevo,že to zatím stačí,že se k tomu můžete vrátit později.

Přesvědčení,že nejste schopni zastavit sami sebe,pro vás není nijak přínosné.

Existuje pět typů zranění,které člověku brání,aby byl sám sebou:

1. Odmítnutí
2. Opuštění
3. Ponížení
4. Zrada
5. Křivda

Každé malé dítě v hloubi duše ví,že se inkarnuje z toho důvodů,aby bylo samo sebou a aby získalo nesčetné zkušenosti. Jeho duše si zvolila rodinu a prostředí,do nichž se rodí s určitým přesným cílem.

Při příchodu na tuto planetu máme všichni stejný úkol a to sbírat zkušenosti,dokud se nám nepodaří přijímat je a naučit se skrze ně milovat sebe sama.

Dokud určitou zkušenost neprožíváme v přijetí sama sebe a halíme ji do hávu soudů,viny,strachu,lítosti nebo do jiné formy nepřijetí,pak k sobě neustále přitahujeme události a osoby ,k vůli nimž danou zkušenost prožíváme dokola stále znovu.

Zranění odmítnutí je únikový typ
opuštění je závislostní typ
ponížení je typ masochistický
zrada je typem ovládajícím
křivda nepoddajný typ

Důležitost typu se vyvíjí v závislosti na stupni zranění.

VŠE OKOLO NÁS JSOU JEN NÁSTROJE K NAŠEMU VÝVOJI.
PŘIJÍMEJME VŠE,CO K NÁM PŘICHÁZÍ,MÁ TO ZAJISTÉ DŮVOD,PŘIJÍMEJME PROŽITKY,SETKÁNÍ,SITUACE,VZTAHY….
NIC A NIKOHO NEODSUZUJME ANI SEBE. VŠE MÁ SVŮJ KONEC I ZAČÁTEK A PROTO JE TŘEBA JEDNY DVEŘE ZAVŘÍT,ABYCHOM MOHLI OTEVŘÍT NOVÉ…….

VLASY

KDYŽ MÁ NĚKDO VLASY PEVNÉ,ZNAMENÁ TO,ŽE JEDL ZELENINU A OBILOVINY VE SPRÁVNÉM POMĚRU.Jemné vlasy naznačují ,že jejich nositel konzumoval přílišné množství živočišných produktů.

Tuhé vlasy jsou znamením dobré vyrovnanosti ,podle jin a jang,daná osoba jedla dosti značné množství zeleniny a obilovin,kudrnaté vlasy jsou způsobeny potravou extrémně jang nebo naopak extrémně jin,ať už je to potrava nebo drogy.

Suché vlasy znamenají,že málo pijeme,vlhké vlasy,že pijeme příliš mnoho,není tam dost rovnováhy.Mastné vlasy prozrazují,že jíme příliš mnoho živočišných výrobků,především mléčných nebo cukru.

Silné a odolné vlasy jsou důsledkem řádné konzumace zeleniny a obilovin.Když jsou vlasy křehké,když můžeme vzít chomáč a snadno ho vytrhneme ,znamená to nejisté a nestálé zdraví.

Vlasy v podstatě odrážejí kondici střevních klků.Plešatost je znamením,že naše vnitřní orgány se oslabují,když má někdo oslabené plíce v důsledku přílišné konzumace potravin jin,pak mu začnou padat vlasy nad čelem.Vlasy mohou opět růst,když dotyčný začne měnit jídelníček a prozíravě jíst.

Někteří lidé ztrácejí hodně vlasů,když začnou z makrobiotickým stravováním,vypadávají jen ty vlasy,které mají špatnou kvalitu.Ostatní zůstanou a další po určité době narostou.

Má-li žena knírek,znamená to, že její pohlavní orgány se oslabují a že má pravděpodobně potíže s menstruací.Hustý knír u mužů je známkou silných sexuálních orgánů,ostatně , jestli je hustý také vous,značí to příliš velké množství bílkovin v potravě.

Většinou se setkáváme se dvěma typy vlasů- ty , které nazýváme vlasy dětskými – mají zlatavou barvu a jsou jemné.A pak ty ,které normálně mají dospělí lidé – tmavší a silnější.

Pokud se na těle dospělého objevují chloupky podobné dětským vláskům,je to znamení příliš velikého přijmu mléka a mléčných výrobků,tyto chloupky se neobjevují náhodně,ale podél meridiánů a v místech,která spojují tkáně a svaly.Když jsou potíže s ledvinami,objevují se tyto chloupky v oblasti ledvin.Chloupky na prsou naznačují slabost plic.

Přílišné ochlupení na těle je způsobeno nadbytečným přijmem bílkovin ve stravě a to buď nadbytečným nebo nepřímo ,nízké množství bílkovin.

ZUBY

Podle čínské medicíny se traduje,že kdo má mezery mezi zuby,neuvidí zemřít své rodiče,rozšířený spodní ret má stejný význam.

LIDÉ S TOTO CHARAKTERISTIKOU JSOU SCHOPNI V DOSTI MLADÉM VĚKU OPUSTIT RODNÝ DŮM A PODNIKAT VELKÉ CESTY.

Většinou se usadí daleko od domova,když rodiče zestárnou,když se přiblíží smrti, jsou děti příliš daleko,než aby mohly být toto dobou s nimi.

Oddělování zubů,mezery mezi zuby jsou způsobeny velkým množstvím faktoru jin v potravě a mohou zmizet,když se delší čas jí potrava více jang.

Zuby,které vyčnívají dopředu jsou jin.Lidé s takovými zuby mohou jíst potravu vyrovnanou jen s potížemi,lidé , jejichž zuby rostou v opačném směru,mají potíže opačné.

Lidé,jejichž zuby vyrostly hezky zpříma,bývají solidní a trpěliví.V součastné době mají lidé většinou zuby vyrostlé nepravidelně,je to důsledek chaotické nepravidelnosti stravovacích zvyklostí.

Lidé s takovým chrupem mají hodně problémů,jejich charakter je jako jejich zuby,proměnlivý.Jsou snadno deprimováni a zmateni.

Potřebuji dlouhou dobu aby se zharmonizovali.

Myslete laskavě a celý svět bude laskavý k vám ,myslete na dobro a budete potkávat radost,myslete radostně a prožijete život ve spokojenosti

Myslete důvěřivě a lidé vám budou důvěřovat,omlouvejte chyby druhých a vaše chyby budou také malé.Buťte smířliví a plní smířlivosti,budou i lidé kolem vás.
Každý může být zdrav,kdo není, může si za to sám.

SLOVO,KTERÉ VYŘKNEŠ,JE HLAS TVÉHO DUCHA,PÍSMO,KTERÉ NAPÍŠEŠ JE JEHO MALBOU.KAŽDÝ TOUŽÍ PO ZDRAVÍ,ALE MÁLOKDO JE OCHOTEN PRO TO NĚCO UDĚLAT.
KDYŽ JE NĚKDO CHRONICKÝ NEMOCNÝ,PAK JEHO MYŠLENKY NEJSOU JEHO MYŠLENKY A JEDNÁNÍ NENÍ V SOULADU S TVOŘENÍM.

NEMOC JE ZPŮSOB,jak vás vytrhnout z proudu běžných událostí,kdy se vám nahromadilo příliš mnoho emocí.Onemocníte a během nemoci všechny ostatní starosti a prožívání ustupují,zejména jde-li o nevyléčitelnou nemoc.Dostali jste čas,aby jste se zamysleli nad životem a jeho smyslem.

NEJVĚTŠÍ CHYBA PŘI LÉČENÍ NEMOCI JE V TOM,ŽE JEDNI LÉČÍ TĚLO A JINÍ DUŠI,AČKOLI TĚLO A DUŠE TVOŘÍ NEDÍLNÝ CELEK A ŘÁD.

BRADAVIČKY,PIHY A ZNAMÉNKA

jsou stmelené bolesti,jejich špatné pochopení, vnitřní nepochopený a neviditelný pláč.

ZDRAVÍ JE HARMONICKÁ PÍSEŇ VAŠEHO JÁ.

UNAVENÁ POKOŽKA POD OČIMA A JEJÍ TMAVŠÍ ZABARVENÍ

nevyvážené partnerské vztahy,určité ponížení,zavření se před světem a životem nebo naopak pýchu,nadřazenost a nepochopený život úspěšných.

VLASY

představují svobodu,sílu a moc,silný růst vlasů je důkazem velké nervové síly

KOUSÁNÍ NEHTŮ

ten kdo si kouše nehty je plný vnitřního napětí a agrese,poukazuje tím na domělé nebo skutečné nespravedlivé jednání a nevyřešené spory.U dětí vztek na jednoho z rodičů.

PROSTATA

je symbolem mužského EGA a problém s ní mají muži,kteří využívají nebo zneužívají vztah nebo , kteří se cítí v podřízené roli.Popřemýšlejte nad láskou k ženám a nezapomeňte na zinek.

PROBLÉMY S POKOŽKOU S KŮŽÍ

mi říkají v duchovní a v duševní rovině – musím se zabývat sám sebou,co mě dráždí,pálí,svědí.Při onemocnění pokožky je narušen kontakt s okolím,člověk se cítí nečistý,nejistý,nemohoucí se vyjádřit.

ALERGIE , AKNÉ

souvísí s problémy citovými,přecitlivělostí-úroveň s játry

KOENZYM Q10, produkují játra,
schopnost jater produkovat vlastní koenzym však slábne,nedostatek se projeví na zdraví,začínáme se cítit unaveni a oslabeni,dostaví se i srdeční potíže.

ZÁNĚT LEDVIN

znamená zlost na partnera,nechuť s ním snášet společný život,pocity ublížení ve vztahu ke světu.Následné bolesti v zádech a při močení jsou v myšlenkách rány do zad.

SRDCE

pokud chcete pečovat o své srdce,nezapomeňte na byliny srdečník obecný a hloh ostrotrnný
Rozchodnice růžová zvyšuje odolnost proti stresu.

TRPÍTE MIGRÉNOU

zvyšte denní příjem vápníku a hořtíku,používejte kapky – kopretina řimbaba,jak vnitřně,tak vně.Potírejte čelo a spánky.Bolest hlavy je pro vás informace,že v něčem v životě jdete proti sobě.

NEMOC

nemoc je jako zlozvyk,přijatý rozumem na žádost duše a těla.Je zapotřebí změnit zvyk a způsob života,který k jeho vzniku vede.

CO NÁM ŘÍKAJÍ BLEDÉ LÍCE

nepulzující,sevřený,udušený život,který dáváte sobě sami.Snášíte ho,aniž by jste našli sílu postavit se osudu,podmínkám,které máte řešit a prožít si.

Orgány související spolu

Játra – žlučník
Ledviny – močový měchýř
Plíce – tlusté střevo
Slinivka – žaludek – slezina
Srdce – tenké střevo

JÁTRA

vyjadřují náš názor a pohled na svět,máme tento orgán propojen s pohybovým aparátem a očima

ŽLUČNÍK

vyjadřuje naši spokojenost se životem.Lásku,harmonii nebo vztek a zlost.

SRDCE

je centrem všeho dění a vyjadřuje osobnost,postoje k životu,vše se pak projevuje v ostatních zázračných tkáních,žíly,cévy,krev.Představuje náš cit.

TENKÉ STŘEVO

je archivářem a vyhodnocovatelem věcí a situací,které přicházejí nebo nás opouštějí….

SLEZINA

orgán,který ač neprávem bývá podceňován,uklízeč odpadu a zrcadlo naší povahy.

SLINIVKA

je vyjádření lásky přijímané a dané

ŽALUDEK

kolik jsme schopni pojmout informací,ani netušíme,ale kolik a co jsme schopni strávit se dozvíme až onemocní žaludek nebo spíše,co už nejsme schopni ….

PLÍCE

tak jako příroda je v harmonii , tak i naše duše potřebuje mít účty vyrovnané.Plíce symbolizují rovnováhu mezi braním a dáváním.

TLUSTÉ STŘEVO

vše,co nemůžeme odpustit,sobě či jiným se na duchovní úrovni nalézá právě zde.Křivdy a neodpuštění.

LEDVINY

jsou dvě jako partneři a jejich hlavní funkcí je vyjádření vztahu.

MOČOVÝ MĚCHÝŘ

orgán shromažďování strachu,každý prožitek strachu vede k jeho poškození i malé dítě se počůrá,když jej vystrašíte.

ČLOVĚK SE SKLÁDÁ Z FYZICKÉHO TĚLA A ŠESTI JEMNOHMOTNÝCH TĚL,NACHÁZEJÍCÍCH SE NA POVRCHU FYZICKÉHO TĚLA,OKOLO NĚJ A V NĚM.

1. KÉTERICKÉ TĚLO
2. NEBESKÉ TĚLO
3. INTUITIVNÍ TĚLO – SATVICKÉ
4. KARMICKÉ TĚLO – KAUZÁLNÍ
5. MENTÁLNÍ TĚLO
6. ASTRÁLNÍ TĚLO – EMOCIONÁLNÍ
7. ÉTERICKÉ TĚLO – ENERGETICKÉ

ACHYLOVÁ ŠLACHA

ODRÁŽÍ SPRÁVNOU FUNKCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY,její pevnost a strukturu našeho ega,naše přání a vnímání životních událostí.ZÁNĚT NEBO NATRŽENÍ ŠLACHY nás zastavuje v putování životem,srovnává čas a brzdí tempo,které jsme nasadili.

Období vhodné pro očistu orgánů

15.2. – 14.5. játra,žlučník
15.5. – 14.6. Srdce,tenké střevo,cévní systém
15.6. – 14.9. Slezina,slinivka,žaludek,lymfa
15.9. – 14.11. Plíce,tlusté střevo
15.11.- 14.2. Ledviny,močový měchýř

BORELIOZA

Je to stav,kdy člověk se stále utápí v myšlenkách na druhého a neumí s ním komunikovat tak,jak by chtěl.Nebát se jít do střetů a do přítomnosti.Odejde nátlak z těla a krev bude čistá.

Chlamydie

nás učí se mít rádi,jsou to takoví strážci,kteří u nás spí a jakmile se snažíme zaobírat více druhými a je mít více rádi než sebe,bijí na poplach,probouzí se a začnou nás na sebe upozorňovat a tím nás vracet k sobě.

ALKOHOLISMUS

Alkoholismus je útěk,hledání sebe sama a pocit přetížení,nedostačující pohotovost čelit životním problémům,člověk má pocit,že se nic nedaří,podle jeho představ,že má stále překážky na cestě ke spokojenosti a radosti.

Alkoholem ničíme svá játra , svou továrnu na sny a tím se dostáváme do začarovaného kruhu,ze kterého většinou sami vyjít neumíme. Je potřeba pochopit, že ve chvíli, kdy upadáme a vzdáváme své snažení za něčím , co chceme dokázat,bychom měli zmobilizovat své síly a aktivně bojovat za svůj osobní růst.

Zbavit se jakékoliv závislosti je přijmout zodpovědnost za svůj život,nenechat se zmítat životem, jak se mu zlíbí.

GAMBLERSTVÍ

Závislost na automatech.Základem je nízké sebevědomí,neschopnost vzít život do svých rukou,pocit,že se nedokážu o sebe postarat.Člověk si vytváří iluze,že je zmítán osudem a nemá vliv na to,co se s ním v životě děje.

Utíká k aktivitám,které mu náhodou potvrzují například hrací automaty, na výhru.Také tento člověk nemá žádný vliv,neschopnost začít reálně aktivovat reálnou činností,tkví v odsuzování sebe sama,nic neumím,tak nic nemohu dělat.Jako dítě nebyl chválen,je potřeba chválit a podporovat.Najít činnost,která ho bude bavit a tu rozvíjet.

Tak dosáhne sebe ocenění a pochopí,že nic není náhoda,ale život funguje jako příčina a následek.

Karma – Změna -Uvědomění

Mám schopnost utvářet svůj život, jsem příčinou všech následků,které prožívám a chci svůj život změnit.Uvědomuji si,že jen vlastní chybou jsem tam kde jsem a pracuji na svém vnitřním nastavení. Tak jak myslím,tak žiji a konám…..

ZÁVISLOST

Touha po sobě samém,druh závislosti ukazuje na to, co u sebe postrádám,chybějící vědomí sebe.

NÁVRAT KE ZDRAVÍ

znamená,aby se do našeho života vrátila radost,smích,láska a světlo,na úkor našich negativních vlastností,aby potrava byla pro nás jen biologickou potřebou a ne náhradou lásky.

Pohyb aby se stal každodenní potřebou. Bolest je světlem,které prozařuje temná zákoutí duše a pomáhá k cestě k sobě.

Neexistuje člověk,který by se sám nevyléčil.Odpuštění není náhodný čin je to trvalý postoj.
Z toho,co člověku škodí,jmenuji na prvním místě život sám. A co mu prospívá? Jsem přesvědčena,že to bude opět život.

Neuděláš-li si dnes čas na zdraví,uděláš si ho zítra na nemoc.

Přetížená lymfa se projevuje různými vlivy na těle a to,že se bouří naše uzliny.

Tříselné uzliny – jsou ukazatelem nesprávně vnímané, chápané a žité sexuality.

V podpaží a v prsou uzliny ukazují na přehnané obavy rodičů,zejména matek o své děti.

Krční uzliny souvisí s naší tvrdohlavostí a přerostlým egem.

Podčelistní uzliny s naší nevstřícnosti vůči nárokům a potřebám druhých a odsuzování jejich schopností.

Vesmír nám dává dostatek času na pochopení.Blok,který mne brzdí,přináší stagnaci v posunu,ulpívá na mne nepříjemně,jako blok smutku,bolesti a zloby.

A proto se raději smějte , dělejte to,co máte rádi a učte se říkat – ne , když to tak cítíte.Vše uvidíte jinak a svobodně.

Uzdravení – zdravý – vyléčený

Sami sebe léčíte na úrovni duše tím, že si uvědomíte jedno . tady nikdy nebyla nemoc,ani nesoulad,jenom mír,blaženost harmonie.Na úroveň své duše se můžete dostat prakticky kdykoliv a stejně tak i kdykoliv prožívat život jako duše.Brzy zjistíte-jsem zdravý neporušený.Můžete se těšit sami ze sebe,vychutnávat vnitřní mír a pocity štěstí.

Slovo – vědomý dokonce můžete vypustit a jen říct- Štěstí znamená – Být.
Věříte,že se štěstí a nemoc vylučují?

Být osvícený neznamená nic víc,ale ani míň , než žít naplno ve vědomí jednoty s nejvyšším vědomím,podle vesmírného zákona ,máme možnost v každém okamžiku svého života opustit nesprávnou cestu a vrátit se domů.

Jakmile změníte své myšlení,dojde zcela automaticky k proměně i ve vašem těle,každé uzdravení,bývá uzdravení duchovní,neexistuje žádný lék proti zlobě,vzteku,závisti či nenávisti,uzdravení tudíž znamená ,že se nemocné vědomí znovu dokáže nastavit na jedinou sílu a jednotu všeho bytí.
Pokřivené a nemocné vědomí vzniká z nevědomosti.Duchovní zaslepenost vzniká tehdy,když se ztotožňujeme s tělem,myšlením a pocity,čímž ztrácíme spojení k svému pravému Já.

Život je jako strom ,jehož kořenem je vědomí ,když se dobře postaráme o kořen , bude i strom zdravý. A jen uzdravený může léčit.

Řízení energie

Duchovní léčení znamená řízení energie,duch je spojení inteligence a energie.Energie je substance,podstata,kterou máme k dispozici.

Pocity proměnlivé jako počasí

Naše pocity jsou důležitou částí životní síly,která námi stále proudí,tento přirozený proud životní síly však blokujeme,jakmile si je nedovolíme naplno prožívat.Zablokované emoce – jedním z nejdůležitějších příčin tělesného onemocnění.

Léčení vztahů

Naše pocity mají zpravidla něco společného s jinými lidmi.Když léčíme vztahy ,dáváme tím do pořádku také velkou část svého světa pocitů….
Ale je třeba si uvědomit a vzít za své,že uzdravení jakéhokoliv vztahu nemá nic společného s někým jiným,nýbrž se týká jen nás samotných.Ten druhý je jen posel osudu nebo listonoš.

Léčení na tělesné úrovni je možné jen tehdy,pokud se opět naučíme vnímat své tělo ,naslouchat a důvěřovat mu.Naše tělo se nám svěřuje zcela jasně a přesně.Hmotné tělo poskytuje útočiště našemu duchovnímu duševnímu a emocionálnímu bytí.

Vaše dokonalé tělo

vaše dokonalé tělo je takové ,které máte,je to tělo ,jenž vytvořil váš duch,aby se zjevil ve hmotné podobě.Většina lidí se nenaučila vážit si svého těla, mít ho ráda a pečovat o něj,proto jejich těla zrcadlí nedostatek lásky a péče.
POKUD CHCETE ,ABY VAŠE TĚLO ODKRYLO SVOU SKUTEČNOU KRÁSU,MUSÍTE K NĚMU ZAČÍT ROZVÍJET LÁSKYPLNÝ A STAROSTLIVÝ VZTAH.Což vyžaduje čas a trpělivost.

Zdraví a příjemné pocity našeho těla jsou úzce spojené s naším citovým zdravím.Když se cítíme dobře a naplněni
je pravděpodobné,že jsme i fyzicky zdraví, přitažliví a plni života.
Emocionální traumata ,konflikty a blokády se často projevují tělesně,podle toho jaký je náš základní pocit identity a sebehodnoty,takové pocity dáváme najevo svému tělu.Proto naše tělesné pocity zasahují velmi hluboko a jsou mnohavrstvé.Mít hezké tělo začíná už tím,že se člověk řídí přirozeným tokem vlastní energie,vlastním tělesným rytmem.Znamená spát,jíst,oddechnout si a pohybovat se tehdy,když si to tělo žádá.Učíte se důvěřovat sami sobě.Všechno se rozvíjí do krásy,když je živeno láskou a oceněním.Sebeláska je dokonalá strava pro dokonalé tělo.

Vnímání energii těla

Jedním z největších zázraků těla je ten,že s námi stále hovoří,jeho poselství se jen musíme naučit vnímat,mohou to být třeba bolesti,to jsou už hlasitá poselství.
Naše tělo nás neupozorňuje jen na to ,kde nejednáme správně,ale také nám ukazuje ,co je třeba udělat,aby se znovu dostalo do úplné harmonie a proto nám neustále předává nová poselství

1. zanechte všeho,co vašemu tělu škodí
2.Dělejte to,co vaše tělo posiluje
3.snažte se porozumět ,co si vaše tělo žádá

Hledáte-li ideálního partnera,vězte,že je to vaše tělo.Jste báječný léčitelský tým.Dáte mu to,co potřebuje a ono zmobilizuje všechny léčivé síly,které má k dispozici.

Dynamika léčby

Největší část onemocnění má svou příčinu v nezájmu zdravě myslet.

K uzdravení jde dojít na různých úrovních
Úroveň fyzická
Úroveň pocitů
Úroveň podvědomí
Úroveň rozumu
Úroveň duševní

Uzdravení se může uskutečnit na všech úrovních,smysluplná a velice účinná léčící spirála však nastupuje především na úrovni duše a vědomí,tam najdete jádro vašeho zdraví.
Spojíte-li se s toto léčivou silou, mohou se z vnitřního jádra vyléčit i ostatní úrovně- nejdříve duch a rozum, potom podvědomí a emoce a nakonec tělo. City často stojí mezi duchem a tělem.

Domnělé úzkosti,třeba před budoucnosti,patří mezi mentální chybné programy projevující se například ve svalovém napětí.Uzdravit emoce znamená nejhlubší vysvobození,neboť tady se soustředí všechny blokády.Tady se také kontroluje ,blokuje a deformuje komunikace mezi duchem a tělem.Krok k uvolnění emocí je jako otevření propustě splavu-často se přitom proleje množství slz.

Co musím dělat , abych byl sám sebou?

To je velice důležitá otázka,nebo je smyslem života na to přijít,zde je několik kroků,které vám mohou pomoci na cestě za objevováním sebe sama.

1. Musím pochopit, že je to naprosto správné být sám sebou,musím poznat,že jsem už dost prožil kvůli tomu,že jsem hrál nějakou roli , místo abych byl sám sebou.Takže proto se teď rozhoduji sám pro sebe.

2. Potřebuji se rozhodnout a být ochoten se změnit,protože je pohodlnější být takový,jak se to líbí ostatním.

3. Musím tomu věnovat chvíle rozvažování- okamžiky,minuty,chvilky,při nichž se pokaždé budu znovu ptát – Proč to dělám? Jsem to opravdu já? Chci skutečně tohle a proč? Cítím se při tom dobře? Jsem u toho šťastný? Opravdu s tím souhlasím? Přináší mne to blíž ke mne?

4. Musím být autentický,upřímný a poctivý a to i sám k sobě,nevyhýbat se následkům,které vyplynou z mých zkušeností a také je skutečně zažít.Dělat,co je třeba udělat,i když mi to přijde zatěžko.

5. Potřebuje to odvahu, musím si důvěřovat ,že můžu být sám sebou a přitom případně zničit obraz, který si o mne ostatní vytvořili.Vyžaduje to odvahu, stát při sobě,při své zdánlivé nedokonalosti,která vypadá jako krok zpátky.Odvahu nenechat se už vzdalovat od sebe sama k vůli očekáváním a potřebám druhých.Odvahu jít neochvějně svou cestou,vytrvale a důsledně,i kdyby ostatní říkali, že začínám být tvrdohlavý.přitom,ale zůstat bdělý,vnímavý,všímat si řeči životních okolností a poselství těla,abych slyšel svá přání i problémy.
Chce to odvahu přestat chtít předvádět se jako pravzor dokonalosti,ale zůstat zcela hodnověrný,být naprosto sám sebou a převzít za to plnou zodpovědnost.

6. Být pozorovatelem.Když cítím,že se mne začíná zmocňovat zlost ,vztek,zklamání,očekávání,strach,smutek,ale i radost,vděčnost,láska či štěstí,nejednat ihned na základě tohoto pocitu,ale nejdřív ho chvíli pozorovat ,podívat se,odkud přichází a kam se chce dostat.Přibližovat se stále víc k sobě samému.Rovněž pozorovat životní podmínky,chování lidí kolem sebe i chování vlastní.Jsem tichý pozorovatel vlastního života.

7. Nemít očekávání,každé očekávání mne odvádí ode mne samého.Nic nechtít,ale dovolit životu,aby mi teď přinesl to,co je pro mne správné.Nechat se překvapit,vesmír to se mno myslí dobře a vše,co existuje,mi chce sloužit a pomáhat,prostě po ničem nebažit a nic neodmítat.
Vše,co skutečně potřebuji , mám v každém okamžiku k dispozici.Přání mne jen upozorňuje na nějaký můj vlastní nedostatek.Jediné, co mi opravdu schází jsem já sám.

8. Přes zájem o bližní dospět k laskavosti a nakonec i k lásce.,být otevřený, dovolit si srdečnost,vidět pravdu v ostatních a mít tak lidi opravdu rád.Každého přijímat takového jaký je.Každému dovolit, aby mohl být sám sebou,tudíž i sám sobě.Mít pochopení i kdybych všemu nerozuměl a stávat se tak stále tolerantnější.

9. Být trpělivý na základě poznání , že život tak jako tak probíhá ať jsem trpělivý nebo netrpělivý,kromě toho se přece v životě nedá ničeho dosáhnout,jediným cílem jsem já sám. Tak jsem v podstatě v každém okamžiku u cíle Pokud trpělivost jen hraji , potom budu velmi brzy velice netrpělivý , jako důsledek a upozornění na to , že jsem příliš zdůrazňoval jeden pol a tím donutil zákon,aby tuto disharmonii opět vyvážil.
Také se odpoutat od ctižádosti,přestat chtít pomáhat ,chtít něco ovlivnit,vůbec něco chtít – tlačit.

10. To vede k neochvějnému, neboť klid vychází ze stavu nechtění,když poznám ,že všechno je v pořádku tak,jak to je , mohu všechno nechat být a jsem klidný. Uvidím,že mám vždy dost času a peněz,kdybych opravdu potřeboval víc,měl bych to.Vzdám se všech starostí v bezpečí vědomí- já jsem a stále budu.

11. Prožít naplno každý okamžik , což znamená právě teď dělat,to,co je teď třeba udělat.V každém okamžiku existuje jeden optimální krok ,proto také můžu být v každém okamžiku naprosto v harmonii se sebou i se světem a zcela vědomě můžu žít právě tady a teď.

12. Těšit se z nastoupené cesty,protože jsem stále u cíle , totiž jsem sám sebou, dosáhl jsem tak všeho,co se v životě dosáhnout dá,poznal jsem cestu,kráčím teď po ní a jednou se sám stanu cestou.Můžu si prostě vychutnávat cestu a život i sám sebe……

CESTA JE CÍL Kurt TEPPERWEIN – Sebeléčba aneb Jak aktivovat vlastní léčivé síly.

Pět životních rytmu v našich prožitcích životem.

Jak jde čas,nejdříve plyneme,pak přijde životní zkouška,která nás otestuje jak jsme silní,co ve svém životě chceme a kam kráčíme,

Pokud ji nezvládneme způsobí náraz a v našem myšlení začíná chaos. Pak následuje lyrika,kdy se litujeme,sebezpytujeme…..pak přichází klid.

Toto se v našem životě stále opakuje v rámci učení až to vše pochopíme , jen plyneme…..
A tak někdo zrovna plyne,někdo je v nárazu,někdo v chaosu,někdo v lyrice a někdo plyne.A tak jde s námi čas.
No,není to úžasné?

Žíly – nerovnováha

Žíly shromažďují krev z kapilár a vedou ji do srdce- zatímco krev vypuzenou ze srdce vedou k jednotlivým tkáním organismu tepny.
S tím rozdílem, že v případě problému s žilami dotyčný nesprávně prožívá cirkulaci pochazející zvenčí.Člověk s tímto problémem se domnívá,že nemá štěstí

Žlučník

Žlučník je orgán sloužící ke skladování žluči vylučované játry aby se zabránilo jejímu odtékání do střev mezi obdobím ,kdy probíhá trávení.

Při trávení se žlučník otevře a vypustí žlučové soli do dvanácterníku,tyto soli jsou nezbytné k absorpci tuků ve střevech. Nejčastější problém postihující žlučník jsou kameny,které se v něm vytvoří a jež mohou ucpat kanál mezi žlučníkem a dvanacterníkem.

Emocionální příčina – člověk se bojí aby o něco nepřišel,připadá mu ,že mu někdo neoprávněně zasahuje do jeho teritoria.

Krvinky – potíže

Fyzický blok – bílé krvinky jsou buňky obíhající v krvi,ale také ve většině tkání,zajišťují obranyschopnost organizmu.

Úlohou červených krvinek je udržovat hemoglobin ve stavu činnosti,ten přenášený krevním řečištěm ,dopravuje kyslík z plic do tkání.

Emocionální blok – problém s bílými krvinkami je známkou toho,že se člověk neumí bránit – neodváží se projevit.Přebytek bílých krvinek svědčí o tom,že by se člověk chtěl příliš bít a cítí se snadno napadnutelný.Jejich nedostatek pak logicky symbolizuje opak – tedy , že člověk se příliš brzy vzdává.

Pokud jde o červené krvinky ,jejich nedostatek obecně vyvolává chudokrevnost.

Duševní blok – pokud ti chybí bílé krvinky , je nejvyšší čas obnovit důvěru v sebe ,ve své schopnosti a nadání.Změnit chod věcí můžeš jen ty sama.
To o čem jsi přesvědčena ,nemusí být nutně skutečnost.Nedaří-li se ti věřit v sama sebe,promluv si s lidmi ,kteří tě dobře znají a zeptej se jich ,jakým způsobem tě vnímají,jinak riskuješ svou sklíčenost a začneš brát život jako nekonečnou dřinu.
Prostřednictvím této choroby tvé srdce volá o pomoc.Chci nějakou radost ze života,tvé zdroje jsou zde a jen čekají ,kdy v ně uvěříš,aby jsi je mohla využívat.

Máš-li naopak bílých krvinek příliš,už nemusíš tolik bít kolem sebe ,aby ostatní skutečně věděli ,kdo jsi a hlavně , aby tě měli rádi takovou , jaká jsi.
Neustále se proti něčemu bít je totiž únavné ,dostalo se ti důležitého poselství , na jehož základě bys měla zrevidovat své názory na sebe sama a uvěřit ve svou hodnotu a to dříve , než se tě zmocní strach a tvé zdravotní problémy se zhorší.

Deprese

Fyzický blok – následující popis je určen především pro osoby trpící klinickou depresí.Hlavní příznaky deprese jsou ztráta zájmu nebo radosti při obvyklých činnostech,pocit beznaděje a skleslosti spojený s únavou či snížením hladiny energie,poruchami soustředění,lhostejností,nezájmem,sklíčeností,uzavřením se do sebe a nadměrnou mentální činností.

Člověk stížený depresí si většinou nechce nechat pomoci,byl by raději,kdyby se změnili druzí,špatně spí a to i po prášcích na spaní.Nejasně se vyjadřuje a má sklony spíše unikat z reality.může trpět i sebevražednými sklony.

Deprese je často zaměňována za syndrom vyhoření.

Emocionální blok – deprese je prostředek, který lidé používají, aby nemuseli prožívat napětí,především citové,neboť už nemohou , jsou na hranici svých možností.Podle pozorování sestavených na základě mnohaletých zkušeností,potřebuje člověk trpící depresí vyřešit konflikt s rodičem opačného pohlaví.

To také vysvětluje skutečnost,že depresivní člověk velmi často svaluje vinu na svého partnera ,na něhož přenese své problémy.Nemocný depresí projektuje na svého partnera pocity ,které prožíval ve vztahu k rodičům. TÍM,ŽE ODMÍTÁ POMOC V SOBĚ NADÁLE ŽIVÍ NEVRAŽIVOST NEBO NENÁVIST,JIŽ VŮČI TOMUTO RODIČI PROŽÍVÁ A ZABŘEDÁVÁ DO STÁLE VĚTŠÍ BOLESTI.

Čím je deprese vážnější, tím hlubší bylo poranění v dětství nebo mládí.Může jít o odmítnutí,opuštěnost,ponížení,zradu či nespravedlnost,aby v psychice vznikla tak závažná mentální nerovnováha,jako je deprese a maniodepresivní psychoza,bolest musel člověk prožívat v izolaci .V mládi se mu zdálo ,že nemá nikoho s kým by si promluvil a kdo by vyslechl jeho otázky i starosti,tedy se vůbec nenaučil svěřovat se druhým ,takže zablokoval své touhy a nakonec se uzavřel do sebe ,plný nevraživosti či nenávisti.

Duševní blok – protože depresivní člověk si obecně nechce nechat pomoci ani svůj stav nijak řešit ,problém se za něj pak pokouší řešit jeho bližní.Pokud jsi jedním z nich , doporučuji ti jednat s depresivním člověkem velmi rázně a vysvětlit mu,že nikdo na světě jej z jeho stavu nemůže definitivně vyléčit , pokud to neudělá on sám .To nejdůležitější , s čím se musí smířit , je to, že jeho deprese je způsobena hlubokou bolestí,která se v jeho mládí vryla do jeho bytosti. Odmítá to, kým je, tam pramení podstata celé události.

Nejčastějším zraněním je odmítnuti nebo strach z odmítnutí,takový člověk by si měl uvědomit,že i když jej některý z rodičů odmítal,neznamená to nutně,že jej neměl rád.
Rodič ,jenž odmítá své dítě ,byl v mládí sám odmítán a sám se dosud chová podle tohoto vzorce. Prvními etapami k uzdravení z deprese jsou pak soucit a odpuštění.Nejdůležitějším krokem je nakonec odpustit sobě samému za to,že jsme tomuto rodiči měli tolik věci za zlé.

Pak už nezbude než mu popsat,co jsme prožívali a to bez jakékoli stopy obvinění.Zabřednout do pocitů nevraživosti nebo nenávisti je naprosto přirozené,trpíme-li v odloučení. Je důležité aby takto zablokovaný člověk se rozhodl poznat svou vlastní hodnotu , pokud s tím má potíže ,může poprosit své bližní , kteří jej dobře znají ,aby mu řekli v jakém světle jej vidí.

Pokud má navíc depresivní člověk sebevražedné sklony , často je to tak, že jedna jeho část chce zemřít , aby mohla udělat místo něčemu novému,. Člověk pak zaměňuje tuto svou část , jenž chce zemřít , za sebe sama.

Krvácení z nosu

Emoční blok – začne-li někdo krvácet z nosu bez příčiny ,prožívá dočasnou ztrátu radosti,krvácení z nosu často představuje touhu plakat u někoho,kdo potlačuje slzy.

Potřebuje se uvolnit od emocionálního stresu.Krvácení z nosu může také signalizovat nedostatek radosti v tom,čemu se člověk právě věnuje a s

Psychosomatika

Vir
Fyzický blok-vir je mikroorganismus viditelný jen pod mikroskopem.
Viry jsou jednou z nejmenších biologických entit,které v přírodě existují.
Jsou nejjednodušší ze živých bytostí,právě díky své nekonečně malé velikosti mohou proniknout všude.Reprodukovat se zato mohou jedině uvnitř živé buňky.
Emocionální blok- je-li nemoc způsobena virem,znamená to,že se dotyčný nechal ovládnout nějakou myšlenkou formou -elementálem,již vytvořil a která mu […]

Nucení na dávení

Fyzický blok – nucení na dávení nebo-li nauzeu většinou pociťujeme v krku a je doprovázené vždy velmi nepříjemnými pocity a nechuti k jídlu až k dávení či zvracení.

Emocionální blok – ten,koho trápí nucení k dávení se aktuálně cítí ohrožen nějakou osobou či událostí.
Je znechucen z toho co se děje,protože takovýto vývoj událostí nečekal.

Další možnost […]

Karmické vztahy – láska

Tito lidé uzavírají vztahy ,ve kterých má dojít k narovnání karmy z předchozích životů nebo k vyrovnání karmy vytvořené v životě současném.
Jeden z partnerů je karmický učitel a druhý karmický žák., může se stát,že učitel se nemá čemu učit a žák může vyučovat.

Tento vztah potřebuje čas na propojení a harmonizaci. Čím déle spolu tito […]

POHLAVNÍ ORGÁNY – HORMONÁLNÍ SYSTÉM

Pohlavní orgány souvisí s mateřstvím a jejich největší funkci je rozmnožování. Duchovní medicína je podobného názoru,podle ní se na pohlavních orgánech odráží naše vnitřní vnímání na partnera a působení rodičů na dítě. První ženu,kterou pozná dítě je matka a prvním mužem je otec. Již tady se může zrodit budoucí nefunkčnost pohlavních orgánů.

Stačí,neumožníme-li svému dítěti […]