Co je vlastně karma

Je to zákon akce a reakce,zákon příčiny a následku.Ukazuje nám,že nic na světě se neděje náhodou a že ani my se v žádné situaci neocitáme náhodou.Vše má pro nás nějaký smysl. Vychází z přesvědčení,že lidský život není omezený.Člověk je jednota těla,duše a ducha neboli vědomí,podvědomí a nadvědomí.Duše pracuje na svém vývoji,studuje,učí se,upamatovává si,kým je.

karma

Učení o karmě je pro člověka velmi uklidňující.Učí člověka chápat životní situace,jako důsledek něčeho konkretního,zbavuje ho strachu před neznámou situací,ukazuje možnost usměrňování jeho života. Díky tomuto učení o karmě,člověk snaze pochopí smysl svého života,vzpomene si na úkol,který sám sobě dal a naučí se vnímat značky,směrovky,které ho životem vedou.Dovede pochopit důvod problematických situací,které se mu přihodily a dokáže předcházet situacím přicházejícím. V chaotickým světě,ve kterém dnes žijeme,většina lidí,dokáže dělat vědomé rozhodnutí.Pokusme se o to i my a staňte se pány vlastního života.

Karmická onemocnění

Onemocnění fyzického těla je pouze projevem určitých poruch v jednom z lidských těl,protože je třeba nalézt původ,příčinu onemocnění a až poté léčit. Za zdravého člověka se může považovat ten,kdo má zdravé nejen své fyzické tělo,ale zároveň všechna těla jemnohmotná. Stav našeho zdraví určuje naše vědomí,náš vztah k životu.

Možné příčiny nemocí

  1. Nedostatečná zabezpečení přísunu chemických látek nezbytných k procesu obnovy tkání našeho těla.
  2. Otrava fyzického těla,způsobujeme si sami tím,že požíváme produkty v množství v jakém je nemůže organizmus zpracovat.
  3. Nedostatečný pohyb,cvičení.Důležité je dýchání,spousty lidí dýchá jen na 75% a mělce.
  4. Přeceňování našich možností,zatěžování organismu přes přípustné hranice,dochází k oslabení organismu.
  5. Vnější vlivy působící na organismus,elektromagnetické,radiační,tepelné vlivy.
  6. Narušení energetických proudů v našem éterickém těle,nedostatečný spánek,přetížení,soucit,nekontrolovaný výdej životních sil.
  7. Můžete dostat informační balíček o nemoci od nemocného nebo sami můžete vyplýtvat své životní síly.
  8. Narušení emocionálního těla,pokud člověk,po dlouhou dobu zakouší negativní emoce v emocionálním těle se objevují negativní energie,to má za následek,že v určitých místech vznikají onemocnění.Častěji jsou nemocní lidé,kteří potlačují své emoce a dusí je v sobě
  9. Vliv negativních mentálních programů.Nemoc vzniká jako realizace negativních mentálních programů,přijatých od jiných lidí nebo si sami nemoc objednáme,protože jí z nějakého důvodů potřebujeme.Vrozené nemoci.Duše těchto lidí nahromadily velké břemeno,zralé karmy v minulých životech a v tom životě jsou pro ně vytvořeny takové podmínky,aby se mohli radovat ze života, co nejméně a naučit se radovat ze života,jaký mu byl dán.

karma2

Zamyslete se nad tím,jestli chcete být opravdu zdraví.zdraví je dar,který při narození získáme scela bezplatně,proto jsme se nenaučili si ho vážit. ZDROJ: KARMA-ŽIVOT BEZ KONFLIKTŮ-ALEXANDER SVIJAŠ